Admin

 

 

 

             

 

 

   
 
   
 
전단지 제작
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16절지 전단지
100g아트지, 일반전단지, 8000장
판매가 : 89,000원
  
8절지 전단지
100g 아트지 일반 전단지
판매가 : 172,000원
A4 사이즈 전단지
100g 아트지 4,000장
판매가 : 80,000원
 
     
 
 
 

 

 

 

상호 : Best & Price design 주소 : 서울 특별시 동대문구 용두동 788 B202

TEL : 02-6204-2203 FAX : 02-6203-2203 E-mail : bagnong1@naver.com

Copyright ⓒ 2013 B&P All rights reserved.